Algemene voorwaarden webshop van Diana van Ginkel Beauty Hair Art

1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Diana van Ginkel Beauty Hair Art aan gaat met betrekking tot koop en levering van producten via de webwinkel.

Diana van Ginkel Beauty Hair Art behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

2 Overeenkomsten / aanbiedingen

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, exclusief BTW en exclusief verzendkosten, alle prijzen staan voor één artikel, tenzij anders aangegeven

Alle aanbiedingen van Diana van Ginkel Beauty Hair Art gelden zolang de voorraad strekt.

Er worden geen tegoedbonnen gegeven voor aanbiedingen die uitverkocht zijn, het teveel betaalde bedrag word teruggestort of er wordt in overleg een ander product gekozen met verrekening van het bedrag, er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, de klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur.

Het plaatsen van een verkeerde foto bij het bijbehorende product betekent niet dat het verkeerde product zal worden geleverd of dat het verkrijgbaar is tegen de prijs van het product waar de foto was geplaatst.

3 Betalingen

Betaling dient te geschieden zoals aangeboden in de betaaloplossing welke zijn opgenomen in de webwinkel.

Wanneer een bestelling word geannuleerd worden er administratie kosten in rekening gebracht.

4 Verzendkosten / Portovije zendingen

Wij verzenden via MyParchel onverzekerd.

Wij verzenden bestellingen via de Webshop vanaf € 75,– incl. BTW portovrij binnen Nederland / € 250 euro buiten Nederland

De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen Nederland : € 6,95 (pakket) €4.95 (brievenbus pakket)
De verzendkosten bedragen voor pakket zendingen binnen België € 13,00

5 Levertijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden door de regel binnen 1 á 15 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling, dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats, mits alles op voorraad is, wij kunnen echter geen aansprakelijk voor te late levering aanvaarden.

Bij levering naar het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 Ruilen / retourneren

Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Diana van Ginkel Beauty Hair Art , binnen 5 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.

Wegens hygiëne kunnen producten en materialen niet retour genomen worden, (zeker als de verpakking / product open is geweest om te ruiken of proberen. Dit heeft voornamelijk met de conserveringsmiddelen te maken, product is dan niet meer opnieuw verkoopbaar) beschadigde zendingen moeten nog dezelfde dag gemeld worden.

Indien een product wordt geretourneerd aan Diana van Ginkel Beauty Hair Art , zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

Geef uw retourzending af bij een PostNL punt en bewaar uw verzendbewijs!

De producten wordt retour genomen mits:

  • Het ruilen plaats vindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.
  • De producten nog in onbeschadigde, ongebruikte en wederverkoopbare staat zijn en in de originele verpakking terug gestuurd worden.
  • Het risico van het retourneren ( verzenden) ligt geheel bij de klant.

Retour goederen sturen naar: Diana van Ginkel Beauty Hair Art

De Maat 13

8265 SX Kampen

Nederland

  1. Aansprakelijkheid


Diana van Ginkel Beauty Hair Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzien baarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.
Diana van Ginkel Beauty Hair Art kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.
Diana van Ginkel Beauty Hair Art kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
De producten veelal gebaseerd op natuurlijke samenstellingen kunnen in kleur en samenstelling afwijken van eerdere leveringen/producten.

  1. Privacy


De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Diana van Ginkel Beauty Hair Art om na te gaan over welke gegevens Diana van Ginkel Beauty Hair Art beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.
U zult promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, exclusiviteiten,acties etc.
U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@dianavanginkel.nl
Diana van Ginkel Beauty Hair Art is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen Diana van Ginkel Beauty Hair Art kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en incidentele promotieacties.

9 Overmacht

In geval van overmacht van bijvoorbeeld stakingen, bedrijfsstoringen, netwerkstoringen etc. is Diana van Ginkel Beauty Hair Art niet gehouden haar verplichtingen tegenover de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Diana van Ginkel Beauty Hair Art is gevestigd te Kampen, De Maat 13, 8265 SX Kampen ,Tel: +31 64475853

Diana van Ginkel Beauty Hair Art is geregistreerd bij KvK te Zwolle nr. 66639611 BTW: NL138229326B01